Ca dao Mẹ

 • Ca dao tế mẹ

  Trời hỡi trời! Sao dời vật đổi
  Nên chi cỏ héo hoa sầu!
  Kể từ ngày nương tựa lều tranh
  Công ơn mẹ kể không xiết kể!
  Tuần cay đắng chín trăng có lẻ
  Chữ sinh thành nghĩa mẹ tày non
  Bên ướt mẹ nằm bên ráo phần con.
  Mẹ nuôi con vuông tròn khôn lớn
  Cho con xin đền miếng ngọt mùi ngon
  Nào hay đâu bóng xế đầu non
  Trong phút chốc đã phân chia đôi ngả!
  Đêm năm canh nghe con ve kêu giục giã
  Ngày sáu khắc nhìn đèn hắt hiu!
  Con đương mơ màng, sực tiếng mẹ kêu
  Muốn tìm mẹ, tìm sao đặng mẹ?
  Ba tấc đất, táng an theo lệ
  Tấm lòng thành chưa thỏa lòng con.
  Chốn mộ phần con gởi nước non
  Một chén rượu ngọt, giã từ thân mẹ.
  Ô hô! Ai tai! Phục duy thượng hưởng!
  Xa đồng mà không trông thấy! U hu!
  Mai đà hạc lánh hình du
  Tây phương đất Phật, mẹ đi không về!

 • Bình luận

Cùng thể loại:

Có cùng từ khóa:

Chú thích

 1. Trăng
  Chỉ tháng, thu: chỉ năm. Cách nói của người xưa.
 2. Vuông tròn
  Toàn vẹn, tốt đẹp về mọi mặt.
 3. Canh
  Đơn vị tính thời gian ban đêm ngày xưa. Người xưa chia một đêm ra thành năm canh (đêm năm canh, ngày sáu khắc). Theo đó, canh một là giờ Tuất (19-21h), canh hai là giờ Hợi (21-23h), canh ba là giờ Tí (23h-1h sáng), canh tư là giờ Sửu (1h-3h), canh năm là giờ Dần (3h-5h). Mỗi lúc sang canh thường có trống điểm, gọi là trống canh.
 4. Khắc
  Đơn vị tính thời gian ban ngày thời xưa. Người xưa chia ban ngày ra thành sáu khắc (đêm năm canh, ngày sáu khắc). Theo Lý Thái Thuận, khắc một là giờ Mão/Mạo (5h-7h), khắc hai là giờ Thìn (7h-9h), khắc ba là giờ Tị (9h-11h), khắc tư là giờ Ngọ (11h-13h), khắc năm là giờ Mùi (13-15h), khắc sáu là giờ Thân (15-17h). Theo đó, giờ Dậu (17-19h) không thuộc về ngày cũng như đêm. Xem thêm chú thích Canh.
 5. Đặng
  Được, để, nhằm (từ cũ, phương ngữ).
 6. Phục duy thượng hưởng
  Rập đầu kính mời hưởng (chữ Hán 伏惟尚饗), tiếng thường dùng cuối các bài văn tế, chúc sớ, v.v.
 7. Bể Sở, sông Ngô
  Ở khắp mọi nơi (Sở và Ngô là hai nước thời Xuân Thu, Trung Quốc).

  Một tay gây dựng cơ đồ,
  Bấy lâu bể Sở, sông Ngô tung hoành

  (Truyện Kiều)

 8. Một hệ thống ngư cụ gồm nhiều cọc tre và lưới khá lớn và phức tạp, được đặt ở hướng nước chảy để hứng luồng cá lúc nước ròng.

  Nò cá (nò sáo)

  Nò cá (nò sáo)

 9. Tam sơn, tứ hải
  Chỉ mặt đất. Người xưa cho mặt đất gồm tám phần: núi ba, biển bốn, ruộng đất một (tam sơn tứ hải nhất phần điền).
 10. Tảo tần
  Cũng như tần tảo, chỉ người phụ nữ khéo thu vén công việc trong nhà. Tần 苹 là bèo, tảo 藻 là rong, hai thứ rau cỏ mọc dưới nước, người Trung Hoa cổ dùng vào việc cúng tế. Thơ "Thái tần" trong Kinh Thi ca ngợi người vợ biết chu toàn việc cúng tế tổ tiên, viết: "Vu dĩ thái tần, nam giản chi tân. Vu dĩ thái tảo, vu bỉ hành lạo" (Hái bèo ở đâu, bên bờ khe nam. Hái rong ở đâu, bên lạch nước kia). "Tảo tần" còn chỉ sự vất vả cực khổ.
 11. Ra vời
  Ra khơi đánh bắt cá.
 12. Có bản chép: chờ lời chàng phân.
 13. Đồng Tròn, đồng Quang
  Tên hai cánh đồng thuộc nay thuộc địa phận Bái Đô, Đô Mỹ, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, Thanh Hóa.
 14. Sề
  Đồ đan mắt thưa, nan thô, rộng, to hơn rổ, thường dùng đựng bèo, khoai...
 15. Xảo
  Đồ đan bằng tre tương tự như giần nhưng có mắt thưa hơn nhiều, thường dùng để lọc lấy thóc và loại bỏ rơm rác. Động tác dùng xảo cũng gọi là xảo.
 16. Sàng
  Đồ đan bằng tre, hình tròn, lòng nông, có lỗ nhỏ và thưa, thường dùng để làm cho gạo sạch thóc, trấu và tấm. Hành động dùng cái sàng mà lắc cho vật vụn rơi xuống, vật to còn lại cũng gọi là sàng.

  Sàng gạo

  Sàng gạo

 17. Chợ phiên
  Chợ họp có ngày giờ nhất định.
 18. Phúc
  Những điều tốt lành. Kinh Thi chia ra năm phúc: Giàu, Yên lành, Thọ, Có đức tốt, và Vui hết tuổi trời (theo Thiều Chửu). Từ thời nhà Nguyễn, chữ này được đọc trại ra thành phước vì kị húy họ Nguyễn Phúc của vua chúa nhà Nguyễn.
 19. Đồ đan bằng tre có vành (gọi là cạp), dùng để đựng gạo hoặc nông sản.

  Sàng và rá

  Sàng và rá

 20. Con ở
  Người giúp việc ở trong nhà.