Những bài ca dao - tục ngữ về "vô duyên":

Chú thích

 1. Chạc
  Dây bện bằng lạt tre, lạt nứa, ngắn và nhỏ hơn dây thừng.
 2. Sa
  Vải dệt bằng tơ tằm, rất mỏng và thoáng.
 3. Áo tơi
  Áo khoác dùng để che mưa nắng. Áo được làm bằng lá cây (thường là lá cọ) hoặc rơm rạ, khâu chồng thành lớp gối lên nhau dày hàng đốt tay, như kiểu lợp ngói, đánh thành tấm, phía trên có dây rút để đeo vào cổ giữ áo cố định trên lưng.

  Người mặc áo tơi

  Người mặc áo tơi

 4. Nón cời
  Nón lá rách, cũ.

  Đội nón cời

  Đội nón cời

 5. Chình
  Cái chĩnh nhỏ, dùng để đựng gạo hoặc mắm (phương ngữ).
 6. Gẫm
  Ngẫm, suy nghĩ.
 7. Gá duyên
  Kết thành nghĩa vợ chồng.
 8. Vô doan
  Vô duyên (do cách phát âm của người Nam Bộ).
 9. Khòm
  Lưng gù, hoặc tướng người khom xuống về phía trước.
 10. Gông xiềng
  Gông là một dụng cụ làm bằng gỗ hoặc tre, thường là rất nặng, để đeo vào cổ tội nhân ngày trước. Xiềng là sợi xích lớn có vòng sắt ở hai đầu để khoá chân tay người tù. Gông xiềng vì thế thường được dùng để chỉ ách nô lệ.

  Tù nhân đeo gông dưới thời Pháp thuộc

  Tù nhân đeo gông dưới thời Pháp thuộc

 11. Có bản chép: lại.
 12. Thợ kèn
  Người làm nghề thổi kèn cho các đám ma ngày xưa. Trước đây, nghề thợ kèn bị khinh rẻ, cho là mạt hạng.