Những bài ca dao - tục ngữ về "vàng mười":

Chú thích

 1. Vàng mười
  Vàng nguyên chất.
 2. Vàng bảy
  Vàng không tinh khiết có pha tạp các kim loại khác, chỉ được chừng bảy trên mười phần là vàng (so với vàng mười là vàng nguyên chất).
 3. Nén
  Đơn vị đo khối lượng trước đây, tương đương 378 gram. Một nén bằng mười lạng, một lạng bằng 10 đồng.
 4. Vải bô
  Loại vải xấu, thường chỉ những người lao động, người nhà nghèo mới mặc.