Những bài ca dao - tục ngữ về "thuế vụ":

Chú thích

 1. Tô sai
  Từ cũ chỉ nhân viên nhà nước (sai) đi thu thuế ruộng (tô).
 2. Xắc cốt
  Cái túi đeo, đọc theo từ "Sacoche" tiếng Pháp, thường làm bằng da, có khóa bấm. Cán bộ miền Bắc trước đây thường mang loại túi này.

  Xắc cốt

  Xắc cốt

 3. Thuế vụ
  Trong câu này chỉ những nhân viên thu thuế thời bao cấp, họ có chức năng lùng bắt những ai mua bán hàng hóa ngoài hệ thống phân phối của nhà nước.