Những bài ca dao - tục ngữ về "thủ tiết":

Chú thích

 1. Đà
  Đã (từ cổ, phương ngữ).
 2. Thủ tiết
  Giữ trọn tiết nghĩa. Từ này thường được dùng cho người phụ nữ giữ trọn lòng chung thủy với chồng.
 3. Phòng không
  Buồng trống không có ai, ý nói ở vậy, không lấy vợ hay chồng.
 4. Trúc
  Một loại cây giống tre, mọc thành bụi, lá nhỏ và thưa hơn lá tre. Do trúc có dáng đẹp nên được trồng làm cây cảnh. Trong văn chương ngày xưa, trúc thường được dùng tượng trưng cho hình ảnh người quân tử, hoặc người con gái.

  Tranh thủy mặc vẽ trúc

  Tranh thủy mặc vẽ trúc

 5. Trực tiết
  Cái đốt cây tre thẳng (từ Hán Việt). Nghĩa bóng chỉ lòng ngay thẳng.
 6. Mãn
  Trọn, đầy đủ, hết (từ Hán Việt).