Những bài ca dao - tục ngữ về "thợ đan":

Chú thích

 1. Bơ thờ
  Thẫn thờ và ngơ ngẩn vì không ổn định trong lòng.
 2. Lắng
  Để yên cho cấn, bã chìm xuống đáy. Cũng gọi là lóng.
 3. Thầy pháp
  Thầy phù thủy, theo tín ngưỡng dân gian được cho là có pháp thuật, trừ được tà ma quỷ quái.
 4. Hạ bạc
  Nghề bắt cá. Trong xã hội cũ, đây là một nghề bị coi thường, khinh rẻ.
 5. Ngỡi
  Tiếng địa phương Nam Bộ của "ngãi" (nghĩa, tình nghĩa).