Những bài ca dao - tục ngữ về "nhạc công":

Chú thích

 1. Đoái
  Nghĩ tới, nhớ tới.
 2. Đà
  Đã (từ cổ, phương ngữ).
 3. Thời
  Thì. Xưa vì kị húy vua Tự Đức (Nguyễn Phúc Thì) nên chữ này được đọc chạnh đi thành "thời."
 4. Bá công bá nghệ
  Trăm thợ trăm nghề (thành ngữ Hán Việt).
 5. Tứ thứ tứ dân
  Bốn hạng dân trong xã hội ngày xưa, theo thứ tự từ cao đến thấp là: sĩ (người có học), nông (người làm nông), công (người làm các nghề thợ), thương (người buôn bán).
 6. Lương nhân
  Danh xưng phụ nữ gọi chồng (Hán Việt).
 7. Phụ nhơn nan hóa
  Đàn bà khó dạy. Cụm từ này ngày xưa hay được dùng để chê bai người phụ nữ.
 8. Lắng
  Để yên cho cấn, bã chìm xuống đáy. Cũng gọi là lóng.
 9. Chín chữ cù lao
  Tức cửu tự cù lao, chỉ công lao khó nhọc của bố mẹ. (Cù 劬: nhọc nhằn; lao: khó nhọc). Theo Kinh Thi, chín chữ cù lao gồm: Sinh - đẻ, cúc - nâng đỡ, phủ - vuốt ve, súc - cho bú mớm lúc nhỏ, trưởng - nuôi cho lớn, dục - dạy dỗ, cố - trông nom săn sóc, phục - xem tính nết mà dạy bảo cho thành người tốt, và phúc - giữ gìn.
 10. Bơ thờ
  Thẫn thờ và ngơ ngẩn vì không ổn định trong lòng.
 11. Thầy pháp
  Thầy phù thủy, theo tín ngưỡng dân gian được cho là có pháp thuật, trừ được tà ma quỷ quái.
 12. Hạ bạc
  Nghề bắt cá. Trong xã hội cũ, đây là một nghề bị coi thường, khinh rẻ.
 13. Ngỡi
  Tiếng địa phương Nam Bộ của "ngãi" (nghĩa, tình nghĩa).