Những bài ca dao - tục ngữ về "tầm gửi":

Chú thích

 1. Tầm gửi
  Còn gọi là chùm gửi, là tên gọi chung của một họ thực vật sống bán kí sinh trên những cây khác. Có khoảng 1300 loại tầm gửi, vài loại trong số đó có tác dụng chữa bệnh.

  Một chùm tầm gửi trên cây gạo

  Một chùm tầm gửi trên cây gạo

 2. Võng dù
  Ngày xưa những nhà giàu sang quyền quý mới được đi võng dù. "Võng dù" cũng dùng để chỉ cảnh vinh sang phú quý.

  Quan đi võng thời nhà Nguyễn

  Quan đi võng thời nhà Nguyễn

 3. Kết tóc xe tơ
  Kết tóc: Thuở xưa, con trai và con gái đều để tóc dài bới lên đầu. Trong đêm tân hôn, tóc của dâu rể được các nữ tì buộc vào nhau. Xe tơ: Xem chú thích Nguyệt Lão.

  Kết tóc xe tơ có nghĩa là cưới nhau, thành vợ thành chồng.

 4. Thì
  Thời, lúc.
 5. Ròng
  Thuần nhất, tinh khiết.
 6. Qua
  Từ người lớn dùng để tự xưng một cách thân mật với người nhỏ, hoặc cách tự xưng có đôi chút tính chất khách quan, nhưng thân tình (Từ điển từ ngữ Nam Bộ - Huỳnh Công Tín).
 7. Dựa vào, gắn vào.
 8. Tỉ như
  Giống như, cũng như (phương ngữ Nam Bộ).
 9. Gắn bó không chặt chẽ, thường dùng trong những trường hợp quan hệ tình nghĩa không như ý.
 10. Đặng
  Được, để, nhằm (từ cũ, phương ngữ).