Những bài ca dao - tục ngữ về "ong bướm":

Chú thích

 1. Chạ
  Hỗn tạp, chung lộn.
 2. Cương thường
  Cũng đọc là cang thường, cách nói tắt của tam cương ngũ thường, một khái niệm về đạo lí của Nho giáo trong chế độ phong kiến dành cho nam giới. Tam cương nghĩa là ba giềng mối (cương là đầu mối của lưới, nắm được cương thì các mắt lưới sẽ giương lên), gồm có quân thần (vua tôi), phụ tử (cha con), và phu phụ (chồng vợ). Ngũ thường (năm đức tính phải có) gồm: Nhân (đức khoan dung), lễ (lễ độ), nghĩa (đạo nghĩa), trí (trí tuệ) và tín (lòng thành thật).

  Trong ca dao - dân ca, đạo cang thường thường dùng để chỉ tình cảm vợ chồng.

 3. Phỉ
  Đủ, thỏa mãn. Như phỉ chí, phỉ dạ, phỉ nguyền...
 4. Nường
  Nàng (từ cũ).
 5. Thả lời bướm ong
  Tán tỉnh, chọc ghẹo.