Những bài ca dao - tục ngữ về "núi Xước":

Chú thích

  1. Núi, rừng nói chung (phương ngữ Trung Bộ).
  2. Núi Xước
    Tên dãy núi ngăn cách hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá, xưa kia rất nhiều thú dữ, có truông Đông Hồi ven biển nối giữa xã Hải Hà và Quỳnh Lập.
  3. Chí
    Đến, kéo dài cho đến (từ Hán Việt).