Những bài ca dao - tục ngữ về "hứa hẹn":

Chú thích

 1. Trợt
  Trượt (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 2. Hạc
  Loại chim cổ cao, chân và mỏ dài. Trong Phật giáo và văn chương cổ, hạc tượng trưng cho tuổi thọ hoặc tính thanh cao của người quân tử. Trước cửa các điện thờ thường có đôi hạc đá chầu.

  Đỉnh Hoa biểu từ khơi bóng hạc
  Gót Nam Du nhẹ bước tang bồng

  (Nhị thập tứ hiếu)

  Tranh vẽ hạc

  Tranh vẽ hạc

 3. Rẫy
  Ruồng bỏ, xem như không còn tình cảm, trách nhiệm gì với nhau.
 4. Đà
  Đã (từ cổ, phương ngữ).
 5. Ví dầu
  Nếu mà, nhược bằng (từ cổ). Cũng nói là ví dù.