Những bài ca dao - tục ngữ về "heo nái":

Chú thích

  1. Trôn
    Mông, đít, đáy (thô tục).