Những bài ca dao - tục ngữ về "đĩ điếm":

Chú thích

  1. Chứa thổ, đổ hồ
    Kiếm ăn bằng những nghề không lương thiện (chứa thổ: chứa gái điếm, đổ hồ: chủ sòng bạc).