Những bài ca dao - tục ngữ về "ba dội":

 • Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông

  Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông,
  Một Dội anh ngồi, hai Dội anh trông.
  Trống thu không ba hồi điểm chỉ,
  Anh ngồi anh nghĩ, thở ngắn, than dài.
  Trúc nhớ mai, thuyền quyên nhớ khách,
  Quan nhớ ngựa bạch, bóng lại nhớ câu
  Anh nhớ em đây biết bao giờ được,
  Đạo vợ chồng chẳng trước thời sau,
  Trăm năm xin chớ quên nhau.

Chú thích

 1. Tam Điệp
  Tên một dãy núi nằm giữa Ninh Bình và Thanh Hóa, chạy ra biển theo hướng Tây Bắc–Đông Nam, gồm có 3 ngọn. Trên dãy núi này cũng có đèo Tam Điệp, con đường thiên lý cổ thời phong kiến từ Thăng Long vào Nam, đi qua 3 đoạn đèo: Đèo phía Bắc, đèo phía Nam, và đèo Giữa. Đèo Tam Điệp cũng có tên dân gian là Ba Dội (dội tiếng Việt cổ nghĩa là đợt, lớp).

  Một đèo, một đèo, lại một đèo,
  Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
  Cửa son đỏ loét tùm hum nóc,
  Hòn đá xanh rì lún phún rêu.

  (Đèo Ba Dội - Hồ Xuân Hương)

  Phòng tuyến Tam Điệp

  Phòng tuyến Tam Điệp

 2. Thu không
  (Trống hoặc chiêng) đánh vào mỗi mỗi chiều tối, lính huyện thu quân và đóng cổng thành (thành bảo vệ huyện đường) sau khi xem xét trong thành không có gì khả nghi.

  Kiều từ trở gót trướng hoa,
  Mặt trời gác núi chiêng đà thu không.

  (Truyện Kiều)