Ca dao Mẹ

Cùng thể loại:

Có cùng từ khóa:

Chú thích

 1. Trốc
  Đầu, sọ (phương ngữ).
 2. Hương nhu
  Một loại cây nhỏ, thân thảo. Lá có cuống dài, thuôn hình mác hoặc hình trứng, mép có răng cưa, hai mặt đều có lông. Toàn thân có mùi thơm nên tinh dầu được dùng để ướp tóc. Ở nước ta có hai loại là hương nhu tía và hương nhu trắng.

  Hương nhu

  Hương nhu

 3. Ăn cơm gà gáy, cất binh nửa ngày
  Hành sự chậm chạp (ăn cơm từ lúc gà gáy nhưng đến giữa trưa mới cất binh ra trận).
 4. Đâm cấu
  Giã gạo (phương ngữ Bắc Trung Bộ).
 5. Làm đĩ không xấu bằng đâm cấu ban ngày
  Vào vụ mùa, giã gạo (đâm cấu) là công việc nên làm ban đêm, để dành ban ngày cho những việc cần thiết, nặng nhọc hơn.
 6. Rành rành
  Một số nơi gọi là cây rang hoặc cây chổi trện, một loại cây mọc tự nhiên ở các vùng đồi núi. Rành rành được khai thác để làm chổi, gọi là chổi rành rành, chổi rang, chổi xể, hoặc chổi trện.

  Cây rành rành

  Cây rành rành

 7. Anh em rể như chổi xể quét nhà
  Sợi chổi xể to và cứng, chỉ dùng để quét sân, khi quét nhà thường bị vướng nền bật lại. Anh em rể thường hay khích bác nhau, ít nhường nhịn nhau.
 8. Nhất Xe sát vạn
  Một con Xe có thể giết được vạn binh mã. Chỉ sức mạnh của quân Xe trong cờ tướng.
 9. Quan kì bất ngữ chân quân tử, hạ thủ vô hồi đích trượng phu
  Xem đánh cờ mà không nói mới thật là người quân tử, xuống cờ không hồi lại mới đúng là bậc trượng phu.
 10. Pháo đầu, Mã đội, Tốt lên hà
  Một cách mở trận trong cờ tướng.
 11. Pháo đầu, xuất Tướng, Xe đâm thọc
  Một cách mở trận cờ tướng.
 12. Nhất tốt độ hà, bán xa chi lực
  Một quân Tốt sang sông có sức mạnh bằng nửa quân Xe.
 13. Mã nhật, Tượng điền, Xa liên, Pháo cách
  Trong cờ tướng, quân Mã ăn (lấy) quân theo hình chữ nhật 日, quân Tượng theo hình chữ điền 田, quân Xe (xa) theo đường thẳng, quân Pháo theo lối cách quân (phải có một quân giữa Pháo và quân bị ăn).