Chủ đề: Tình cảm gia đình, bạn bè

Chú thích

 1. Đà
  Đã (từ cổ, phương ngữ).
 2. Ải
  Chỗ qua lại hẹp và hiểm trở trên biên giới giữa các nước hoặc thành trì, trước đây thường có đặt đồn binh. Cũng gọi là quan ải.

  Ải Chi Lăng

  Ải Chi Lăng

 3. Tương truyền bài ca dao ra đời hưởng ứng chiếu "Cần Vương" của vua Hàm Nghi.
 4. Bất thức bất tri
  Không hiểu không biết (cụm từ Hán Việt).
 5. Lính mộ
  Lính được chiêu mộ. Từ này thường dùng để chỉ những người bị thực dân Pháp gọi (mộ) đi lính trước đây.

  Lính khố đỏ.

  Lính khố đỏ.

 6. Na
  Trợ từ, thường đặt cuối câu hỏi, như hả, ha, a, ru... (phương ngữ Trung Bộ).
 7. Khó
  Nghèo.
 8. Gió đông
  Từ từ Hán Việt đông phong, nghĩa là gió mùa xuân, từ hướng đông thổi đến.

  Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
  Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

  (Đề đô thành Nam trang - Thôi Hộ)

  Trần Trọng San dịch:
  Mặt người giờ ở nơi nao?
  Hoa đào vẫn đó cười chào gió đông.

 9. Nhông
  Chồng (phương ngữ Bắc Trung Bộ).
 10. Ngầy ngà
  Rầy rà, phiền nhiễu.
 11. Dức
  Mắng nhiếc. Còn nói dức bẩn (phương ngữ Trung Bộ).
 12. Ròng
  Thuần nhất, tinh khiết.
 13. Chưn
  Chân (cách phát âm của Trung và Nam Bộ).
 14. Mược
  Mặc kệ (phương ngữ miền Trung).
 15. Kiều khấu
  Bộ đồ trang sức cho con ngựa, gồm: hàm thiếc, nòng cổ, dây nịt lưng, dây cương, v.v. Bộ yên được trang trí phủ trên mình voi cũng gọi là kiều khấu.
 16. Rẫy
  Ruồng bỏ, xem như không còn tình cảm, trách nhiệm gì với nhau.
 17. Quan
  Đơn vị tiền tệ cổ của nước ta dùng đến đầu thế kỷ 20. Đối với tiền quý (cổ tiền), một quan bằng 60 tiền (600 đồng kẽm). Với tiền gián (sử tiền), một quan bằng 360 đồng kẽm.
 18. Đô đốc
  Tên một chức quan chuyên trách về quân sự trong thời phong kiến. Tùy theo từng thời kì mà chức đô đốc có những quyền hạn khác nhau, nhưng đều là cấp cao (ví dụ đứng đầu bên võ).
 19. Quận công
  Một tước hiệu thời phong kiến trong lịch sử nước ta, phổ biến nhất vào thời vua Lê - chúa Trịnh. Khi ấy quận công được xếp chỉ sau vua, chúa và vương.
 20. Nam Định
  Một địa danh nay là một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Nam Định có bề dày truyền thống lịch sử và văn hoá từ thời kì dựng nước, là quê hương của nhiều danh nhân như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Hiền, Lương Thế Vinh, Trần Tế Xương, Nguyên Hồng, Văn Cao... Ở đây cũng có nhiều di tích, lễ hội dân gian, đặc sản...

  Đền Trần ở Nam Định

  Đền Trần ở Nam Định