Những bài ca dao - tục ngữ về "quá lứa lỡ thì":

Chú thích

 1. Vụng toan
  Toan tính vụng, sai, thường là do vội vã.
 2. Thầy mẹ
  Cha mẹ (phương ngữ miền Bắc).

  Con đi mười mấy năm trời,
  Một thân, một bóng, nửa đời gió sương.
  Thầy đừng nhớ, mẹ đừng thương,
  Cầm như đồng kẽm ngang đường bỏ rơi!
  Thầy mẹ ơi, thầy mẹ ơi,
  Tiếc công thầy mẹ đẻ người con hư!

  (Thư gửi thầy mẹ - Nguyễn Bính)

 3. Mắm
  Thức ăn làm bằng tôm cá sống ướp muối và để lâu ngày cho ngấu.