Những bài ca dao - tục ngữ về "vinh hiển":

Chú thích

  1. Mui, lái, mũi
    Các bộ phận của một con thuyền.
  2. Ban cua lưỡi trắng
    Bệnh thương hàn, da nổi mẩn đỏ, lưỡi trắng.
  3. Vinh hiển
    Vẻ vang, rạng rỡ vì làm nên việc lớn, có tiếng tăm.