Những bài ca dao - tục ngữ về "tương cà":

Chú thích

 1. Vại
  Đồ đựng bằng sành, gốm, hình trụ, lòng sâu, để đựng nước hoặc mắm.

  Vại nước

  Vại nước

 2. Chĩnh
  Đồ đựng bằng sành hoặc đất nung, miệng hơi thu lại, đáy thót, nhỏ hơn chum. Xem thêm Cái chum
 3. Cao lương mĩ vị
  Món ăn ngon và quý nói chung (chữ Hán).
 4. Lụy
  Nhẫn nhịn, chiều theo ý người khác vì cần nhờ vả họ.