Những bài ca dao - tục ngữ về "Trần Tử Ca":

Chú thích

 1. Mãn
  Trọn, đầy đủ, hết (từ Hán Việt).
 2. Tấn lai
  Bước đến.
 3. Chánh ngoạt
  Cách đọc trại của chính nguyệt (tháng đầu năm âm lịch, tháng Giêng).
 4. Nhật nguyệt
  Mặt trời (nhật) và mặt trăng (nguyệt), ở miền Nam cũng được phát âm thành nhựt nguyệt. Cùng là biểu tượng của sự trường tồn vĩnh cửu, hình ảnh nhật nguyệt thường được đem ra để thề thốt.

  Mai sau dầu đến thế nào,
  Kìa gương nhật nguyệt nọ dao quỷ thần

  (Truyện Kiều)

 5. Nam chiếu phúc bồn
  Chậu úp khó mà soi thấu.
 6. Hóc Môn
  Một địa danh nay là huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1698 đến năm 1731, một số lưu dân từ miền Bắc, miền Trung do không cam chịu sự thống trị hà khắc của triều Trịnh-Nguyễn nên đã đến vùng đất này để sinh cơ, lập nghiệp. Họ lập ra những thôn ấp và nông trại, lúc đầu có sáu thôn, dần dần phát triển thành mười tám thôn, nổi tiếng với nghề trồng trầu. Đến đầu thế kỷ 19, một số thôn của Hóc Môn vẫn còn những nét hoang dã, có cọp dữ nổi tiếng như “cọp vườn trầu” và có nhiều đầm môn nước mọc um tùm, nên thành địa danh Hóc Môn.
 7. Bình Long
  Tên của huyện Hóc Môn dưới thời nhà Nguyễn.
 8. Hà do
  Tại sao.
 9. Hàm mai
  Cái thẻ khớp miệng ngựa cho nó không hí lên được. Ý nói sự chèn ép, bụm miệng dân chúng của thực dân.