Những bài ca dao - tục ngữ về "trái chanh":

Chú thích

  1. Tợ
    Tựa như, giống như (phương ngữ Nam Bộ).
  2. Bồ hòn
    Cây to cùng họ với vải, nhãn, quả tròn, khi chín thì thịt quả mềm như mạch nha. Quả bồ hòn có vị rất đắng, có thể dùng để giặt thay xà phòng.

    Quả bồ hòn

    Quả bồ hòn