Những bài ca dao - tục ngữ về "thai":

Chú thích

 1. Mả
  Ngôi mộ.
 2. Tông đường
  Tổ tông, dòng họ (từ Hán Việt). Ở miền Nam, từ này cũng được phát âm thành tông đàng.
 3. Nồi bảy, nồi ba
  Cách phân loại độ lớn của nồi thời xưa. Nồi bảy nấu được bảy lon gạo, nồi ba nấu được ba lon.
 4. Ni
  Này, nay (phương ngữ miền Trung).
 5. Có bản chép: cô dì mình thụ thai.