Những bài ca dao - tục ngữ về "tam cúc":

 • Nàng khoe tam cúc nàng cao

  Nàng khoe tam cúc nàng cao,
  Nên tôi hân hạnh được vào dự chơi.
  Ba cô ngồi ở ba nơi,
  Với tôi là bốn, đều ngồi khang trang.
  Thoạt đầu đảo đảo, trang trang,
  Bắt cái tam tịnh cái nàng gần tôi.
  Sau khi bài đã chia rồi,
  Mỗi người có tám cây bài trên tay.
  Cầm bài tôi liếc thấy ngay,
  Có hai tốt đỏ lại vầy tốt đen.
  Kế đến là đôi xe đen,
  Bộ ba tướng trắng còn kèm trên tay.
  Bài tốt tôi giục gọi ngay,
  Cô nàng gọi “một” đánh ngay sĩ điều.
  Được rồi nàng gọi tiếp “đôi,”
  Đánh đôi mã đỏ rồi ngồi đợi xem.
  Lá này tôi ra xe đen,
  Bắt đôi mã đỏ làm nàng xuýt xoa.
  Được rồi tôi mới gọi “ba,”
  Tướng sĩ tượng đỏ nàng ra bắt liền.
  Bắt rồi hạ kết tốt đen,
  Cả làng xúm lại để xem bài này.
  Trách em bé, đứng cạnh tay,
  Tánh nết nhanh nhảu, nói ngay một lời.
  Sao bác dại thế bác ơi,
  Có đôi tốt đỏ toan chui không đè.
  Không dè, làng cũng không nghe,
  Nàng đành phải chịu tôi đè tốt đen.
  Bây giờ sự đã quả nhiên,
  Nàng đành móc túi, xỉa tiền ra chung.

Chú thích

 1. Tam cúc
  Một trò chơi bài lá dân gian từng rất phổ ở miền Bắc, thường được chơi trong những khi rỗi rãi hoặc các dịp lễ tết. Bộ bài tam cúc có 32 lá với các quân tương tự như cờ tướng, chia làm hai loại là đỏ và đen. Xem thêm Cách chơi tam cúc.

  Bộ bài tam cúc

  Bộ bài tam cúc