Những bài ca dao - tục ngữ về "rắn hổ mang":

Chú thích

  1. Chìa vôi
    Một loại chim giống sẻ, đuôi dài, lông có hai màu đen trắng.

    Chìa vôi

    Chìa vôi