Những bài ca dao - tục ngữ về "phân bắc":

Chú thích

 1. Nguyễn Chí Thanh
  (1914 – 1967) Tên thật là Nguyễn Vịnh, quê làng Niêm Phò, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên. Ông là một tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, từng công tác ở nhiều lĩnh vực chính trị khác nhau và đều có khả năng phát triển lĩnh vực đó nên còn được gọi là "vị tướng phong trào."

  Nguyễn Chí Thanh

  Nguyễn Chí Thanh

 2. Phân bắc
  Phân người đã được ủ, dùng để bón cây.
 3. Phân xanh
  Tên gọi chung các loại cây, lá được ủ hay vùi thẳng xuống đất để bón.