Những bài ca dao - tục ngữ về "núi Ốc":

 • Chim khôn mắc bẫy vì người

  Chim khôn mắc bẫy vì người
  Ốc khôn ốc cũng vì mồi chết oan
  Ta về hái nắm sắn non
  Rau sấm rau sét bẫy con ốc lồi
  – Chim khôn chết mệt vì mồi
  Anh đây chết chắc vì người đa đoan
  Người đa đoan lòng dạ đa đoan
  Như con thuyền bắt ốc lắm nan ít hồ
  Đồng triều lắm ốc sóng to
  Thuyền anh trôi dạt sang nhờ thuyền em
  Hóa thành con ốc đồng chiêm
  Cái thân mốc thếch như thuyền chở phân?
  – Trông lên núi Ốc xây vần
  Cớ sao Ốc lại hóa thành núi cao?

Chú thích

 1. Đa đoan
  Lắm mối, lắm chuyện lôi thôi, rắc rối.

  Cơ trời dâu bể đa đoan,
  Một nhà để chị riêng oan một mình

  (Truyện Kiều)

 2. Nan
  Thanh tre hoặc nứa vót mỏng, dùng để đan ghép thành các đồ gia dụng như nong nia, thúng mủng...

  Đan nan cót

  Đan nan cót

 3. Đồng triều
  Cánh đồng ở vùng đất ngập nước ven biển, hình thành từ bùn do sông và thuỷ triều mang tới. Đồng triều chủ yếu được dùng để nuôi trồng thủy hải sản.
 4. Chiêm
  (Lúa hay hoa màu) gieo cấy ở miền Bắc vào đầu mùa lạnh, khô (tháng mười, tháng mười một) và thu hoạch vào đầu mùa nóng, mưa nhiều (tháng năm, tháng sáu), phân biệt với mùa. Đây cũng là cách gọi tắt của "lúa chiêm." Theo sách Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn, người Việt trước đây đã học cách trồng một số giống lúa gieo vào mùa đông, thu hoạch vào mùa hạ từ người Chiêm Thành, nên gọi là lúa chiêm hay lúa chăm.

  Cấy lúa chiêm

  Cấy lúa chiêm

 5. Núi Ốc
  Tên chữ là Ốc Sơn, còn gọi là Cô Sơn, một ngọn núi nay thuộc địa phận xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Gọi như vậy vì trông xa núi có hình dáng giống một con ốc lồi khổng lồ.