Những bài ca dao - tục ngữ về "nón dấu":

Chú thích

 1. Bao vàng
  Bao bằng vải màu vàng của lính thời xưa đeo ngang lưng, để đựng vật tùy thân.
 2. Có bản chép: Ngang lưng thì thắt đai vàng.
 3. Nón dấu
  Nón của lính thời Lê - Nguyễn, gần giống như nón lá nhưng nhỏ hơn, thường đan bằng mây, có chóp bằng đồng.

  Nón dấu

  Nón dấu

 4. Súng dài
  Loại súng hỏa mai được các quân đội ở Việt Nam trong giai đoạn từ thế kỉ 16 đến thế kỉ 19 sử dụng rộng rãi. Khi bắn, người lính nạp thuốc súng và đạn vào nòng súng (nạp tiền), đổ một ít thuốc súng vào cốc mồi, rồi dùng dây mồi đang cháy châm vào cốc mồi cho súng nổ.

  Súng hỏa mai

  Súng hỏa mai thời xưa

 5. Hỏa mai
  Cái mồi lửa, dùng để đốt dây mồi cho cháy trước khi bắn.
 6. Ngũ liên
  Trống đánh từng hồi năm tiếng một, âm điệu thúc giục.