Những bài ca dao - tục ngữ về "mại dâm":

Chú thích

  1. Tiên sa
    Tiên giáng trần (từ Hán Việt).
  2. Chạ
    Hỗn tạp, chung lộn.
  3. Hai Cua
    Tên một sòng bạc lớn ở phố Khâm Thiên (Hà Nội) trước 1945.