Những bài ca dao - tục ngữ về "gốm sứ":

Chú thích

  1. Lò Nồi
    Tên một xóm xưa thuộc tổng Dưỡng Động, nay là xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.