Những bài ca dao - tục ngữ về "gió khan":

Chú thích

  1. Gió khan
    Gió khô, không có hơi nước để kéo theo mưa.