Những bài ca dao - tục ngữ về "gà cồ":

Chú thích

 1. Gà cồ
  Gà trống lớn.
 2. Hạt tấm
  Mảnh vỡ từ hạt gạo.
 3. Nong
  Dụng cụ hình tròn, đan bằng tre, có vành, đáy nông, thường dùng để phơi nông sản hoặc để nuôi tằm. Có vùng gọi là nống. Nhỏ hơn nong một chút gọi là nia.

  Nong, nia, thúng

  Nong, nia, thúng