Những bài ca dao - tục ngữ về "đi xa":

Chú thích

  1. Liếp
    Luống (liếp rau, liếp cà...)
  2. Vồng
    Phần đất được dùng cuốc vun lên cao hơn mặt đất để trồng rau, củ, tương tự nhưng cao hơn líp.