Những bài ca dao - tục ngữ về "đái dầm":

Chú thích

  1. Thâm tình
    Tình nghĩa sâu năng (từ Hán Việt).