Những bài ca dao - tục ngữ về "con lợn":

Chú thích

 1. Giá
  Lạnh buốt.
 2. Cong
  Đồ đựng nước hoặc gạo, làm bằng sành, hông phình, miệng rộng, hình dáng như cái .
 3. Vãi
  Ném vung ra.
 4. Ngồng
  Thân non của một số cây như cải, thuốc lá... mọc cao lên và ra hoa. "Ngồng" cũng có nghĩa là trổ hoa ở các loại cây này.

  Ngồng cải

  Ngồng cải