Những bài ca dao - tục ngữ về "con dam":

Chú thích

 1. Dam
  Còn gọi là dam, tên gọi ở một số địa phương Bắc Trung Bộ của con cua đồng.

  Cua đồng

  Cua đồng

 2. Đồng Quan, đồng Chùa
  Hai cánh đồng thuộc địa phận xã Hà Lâm, nay là xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
 3. Vân vi
  Đầu đuôi câu chuyện, đầu đuôi sự tình (từ cũ).