Những bài ca dao - tục ngữ về "Chàng":

Chú thích

 1. Bác mẹ
  Cha mẹ (từ cổ).
 2. Chí
  Đến, kéo dài cho đến (từ Hán Việt).
 3. Thiếp
  Từ Hán Việt chỉ người vợ lẽ, hoặc cách người phụ nữ ngày xưa dùng để tự xưng một cách nhún nhường.
 4. Đờn
  Đàn (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 5. Oan gia
  Người thù ghét (từ Hán Việt).
 6. Chi
  Gì (phương ngữ Trung và Nam Bộ).