Những bài ca dao - tục ngữ về "chán đời":

Chú thích

  1. Thác
    Chết, mất, qua đời (từ Hán Việt).