Những bài ca dao - tục ngữ về "cân cấn":

Chú thích

 1. Dụng cụ nhỏ đan bằng tre, mây để xúc đất.
 2. Xẩm
  Tối, mờ quáng.
 3. Cá hồng cam
  Cũng gọi là cá đòng đòng, đòng đong, cân cấn, một loại cá nhỏ màu vàng hay hồng nhạt, đến mùa sinh sản thì màu trở nên sậm hơn. Cá sống trong hồ và những nơi có dòng chảy mạnh, thường được nuôi làm cảnh.

  Cá Hồng cam

  Cá hồng cam