Những bài ca dao - tục ngữ về "cái rương":

Chú thích

 1. Ngày xưa người ta thường cất giữ tiền bạc và đồ đạc quý giá trong hòm (rương).
 2. Rương
  Hòm để đựng đồ (sách vở, quần áo...) hoặc tiền vàng, thường làm bằng gỗ, có móc khóa.

  Cái rương

  Cái rương

 3. Tư lương
  Tư: lo nghĩ. Lương: đo lường. Tư lương: Đoán trước sự thể về sau.

  Đạo học ngày nay đã chán rồi
  Mười người đi học, chín người thôi
  Cô hàng bán sách lim dim ngủ
  Thầy khóa tư lương nhấp nhổm ngồi

  (Đạo học ngày nay - Tú Xương)

 4. Quý hồ
  Miễn sao, chỉ cần (từ Hán Việt).
 5. Ngày xưa cái giường của người nhà quê là loại giường chõng đóng bằng tre già, lâu ngày bị xiêu lỏng, đụng vào kêu cót két, giống như tiếng chuột kêu chút chít.