Những bài ca dao - tục ngữ về "an ủi":

Chú thích

 1. Lạch
  Dòng nước nhỏ hơn sông.
 2. Đững
  Đừng có... (cách nói của Trung và Nam Bộ).
 3. Vì chưng
  Bởi vì (từ cổ).
 4. Thầy mẹ
  Cha mẹ (phương ngữ miền Bắc).

  Con đi mười mấy năm trời,
  Một thân, một bóng, nửa đời gió sương.
  Thầy đừng nhớ, mẹ đừng thương,
  Cầm như đồng kẽm ngang đường bỏ rơi!
  Thầy mẹ ơi, thầy mẹ ơi,
  Tiếc công thầy mẹ đẻ người con hư!

  (Thư gửi thầy mẹ - Nguyễn Bính)

 5. Thiếp
  Từ Hán Việt chỉ người vợ lẽ, hoặc cách người phụ nữ ngày xưa dùng để tự xưng một cách nhún nhường.