Những bài ca dao - tục ngữ về "An Tử":

Chú thích

  1. An Tử
    Tên một thôn nay thuộc xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.