Chi tiết chú thích "Đỉnh chung"

Đỉnh chung

 1. Đỉnh chung
  Cái đỉnh và cái chuông đồng, trước đây vua dùng ghi công cho bề tôi. Chỉ sự vinh hoa phú quý.

  Ai về nhắn nhủ đàn em bé
  Xấu máu thì khem miếng đỉnh chung

  (Dỗ người đàn bà khóc chồng - Hồ Xuân Hương)

  Những nội dung có dùng chú thích này:

  Tháng Giêng là tháng ăn chơi

  Trăng mờ vì đám mây che

Bình luận

Đóng góp phiên bản tốt hơn

Nếu chú thích này chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót, bạn hãy dành chút thời gian đóng góp cho Ca dao Mẹ một phiên bản tốt hơn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Nếu có thể được, bạn hãy cho Ca dao Mẹ biết nguồn của chú thích (tựa sách, tác giả, địa chỉ trang web, kinh nghiệm cá nhân...).
Nếu bạn có file hình ảnh để minh họa cho chú thích này, hãy gửi cho Ca dao Mẹ. Bạn có thể gửi cùng lúc tối đa 5 hình, dung lượng mỗi hình không vượt quá 5MB.