Chi tiết chú thích "Phan Rí"

Phan Rí

 1. Phan Rí
  Một địa danh thuộc tỉnh Bình Thuận, nay là thị trấn Phan Rí Cửa của huyện Tuy Phong, nằm ngay cửa sông Lũy. Địa danh Phan Rí có nguồn gốc từ tiếng Chăm Panrik.

  Thị trấn Phan Rí Cửa

  Không ảnh Phan Rí Cửa

  Những nội dung có dùng chú thích này:

  Vè các lái (hát vô)

Bình luận

Đóng góp phiên bản tốt hơn

Nếu chú thích này chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót, bạn hãy dành chút thời gian đóng góp cho Ca dao Mẹ một phiên bản tốt hơn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Nếu có thể được, bạn hãy cho Ca dao Mẹ biết nguồn của chú thích (tựa sách, tác giả, địa chỉ trang web, kinh nghiệm cá nhân...).
Nếu bạn có file hình ảnh để minh họa cho chú thích này, hãy gửi cho Ca dao Mẹ. Bạn có thể gửi cùng lúc tối đa 5 hình, dung lượng mỗi hình không vượt quá 5MB.