• Bốn anh cùng chung một tên

  Bốn anh cùng chung một tên
  Cùng đi một bước như in rành rành
  Anh thì chiếm bảng đề danh
  Anh thì hôi rích như hình cú ma
  Anh thì lắm bạn thay là
  Anh thì bé tí chẳng ma nào nhìn

  Là những con gì?

  Chuột cống, chuột chù, chuột đàn, chuột nhắt

 • Bình luận

Cùng thể loại:

Chú thích

 1. Ở đây chơi chữ "cống" đồng âm với một học vị trong khoa bảng thời phong kiến.
 2. Chuột chù
  Một giống chuột ăn thịt, thức ăn chủ yếu là côn trùng, chim non, ếch, chuột nhắt... Chuột chù có mùi rất hôi.

  Chuột chù

  Chuột chù

 3. Chi
  Gì (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 4. Ống nhổ
  Đồ đựng lòng sâu, miệng loe, dùng để chứa các chất thải nhổ ra (như khi ăn trầu).

  Ống nhổ

  Ống nhổ

 5. Quan
  Đơn vị tiền tệ cổ của nước ta dùng đến đầu thế kỷ 20. Đối với tiền quý (cổ tiền), một quan bằng 60 tiền (600 đồng kẽm). Với tiền gián (sử tiền), một quan bằng 360 đồng kẽm.
 6. Quan tiền dài
  Dân ta thời xưa dùng tiền đúc bằng kim loại, có lỗ tròn hoặc lỗ vuông ở giữa, và lấy dây để xâu tiền thành từng chuỗi. Một quan tiền quý (cổ tiền) bằng 10 tiền, nghĩa là bằng 600 đồng; một quan tiền gián (sử tiền) chỉ có 6 tiền, bằng 360 đồng (mỗi tiền là 60 đồng). Vì vậy, quan tiền quý được gọi là quan tiền dài.