Nguiễn Sơn

Về vườn

Bài đóng góp:

Chú thích

 1. Lính ban mai cai lính ban chiều
  Như Ma cũ bắt nạt ma mới.
 2. Xâu
  Cũng gọi là sưu, món tiền mà người đàn ông từ mười tám tuổi trở lên phải nộp (sưu thế), hoặc những công việc mà người dân phải làm cho nhà nước phong kiến hay thực dân (đi xâu).
 3. Bạo dái
  Kiêng sợ lắm; cũng có nghĩa là dái to. (Đại Nam quấc âm tự vị - Huình-Tịnh Paulus Của)
 4. Bạo đầu thì dại, bạo dái thì khôn
  Mới ban đầu mà táo bạo là dại, biết kiêng sợ dè dặt là khôn.
 5. Gáo
  Đồ có cán dùng để múc nước, thường làm bằng sọ dừa hoặc vỏ trái mù u, cũng có nơi làm bằng vỏ bầu sấy khô.

  Gáo

  Gáo

 6. Ăn sẻ sẻ đẻ ông voi
  Ăn ít thua nhiều (cờ bạc).
 7. Đòn
  Vật thấp được đẽo bằng gỗ hoặc bằng tre, dùng để ngồi. Đòn thường thấy ở làng quê ngày trước.
 8. Bò đất, ngựa gỗ
  Người hay vật bất tài, vô dụng.
 9. Đa ngôn đa quá
  Nói nhiều sai nhiều (thành ngữ Hán Việt).
 10. Tô sai
  Từ cũ chỉ nhân viên nhà nước (sai) đi thu thuế ruộng (tô).
 11. Nỏ
  Khô ráo.
 12. Ruột ngựa, phổi bò
  Thẳng như ruột ngựahổng như phổi bò, chỉ người bộc trực, thẳng thắn, không biết giấu diếm.