Chi tiết chú thích "Mít ướt"

Mít ướt

 1. Mít ướt
  Giống mít có múi khi chín thì mềm nhão.

  Mít ướt

  Mít ướt

  Những nội dung có dùng chú thích này:

  Cây mít ướt trồng bờ ao cũng ướt

  Vè ăn hàng

Bình luận

Đóng góp phiên bản tốt hơn

Nếu chú thích này chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót, bạn hãy dành chút thời gian đóng góp cho Ca dao Mẹ một phiên bản tốt hơn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Nếu có thể được, bạn hãy cho Ca dao Mẹ biết nguồn của chú thích (tựa sách, tác giả, địa chỉ trang web, kinh nghiệm cá nhân...).
Nếu bạn có file hình ảnh để minh họa cho chú thích này, hãy gửi cho Ca dao Mẹ. Bạn có thể gửi cùng lúc tối đa 5 hình, dung lượng mỗi hình không vượt quá 5MB.