Chi tiết chú thích

 1. Bài ca dao này thật ra là một bản dịch từ bài thơ Mẫn nông của nhà thơ Lý Thân, đời Đường ở Trung Quốc:

  Sừ hòa nhật đương ngọ
  Hãn trích hòa hạ thổ
  Thùy tri bàn trung xan
  Lạp lạp giai tân khổ

  Dịch nghĩa:

  Cày ruộng buổi đang trưa
  Mồ hôi rơi xuống đất
  Ai hay cơm trên mâm
  Từng hạt, từng hạt đều cay đắng

  Những nội dung có dùng chú thích này:

  Cày đồng đang buổi ban trưa

Bình luận

Đóng góp phiên bản tốt hơn

Nếu chú thích này chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót, bạn hãy dành chút thời gian đóng góp cho Ca dao Mẹ một phiên bản tốt hơn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Nếu có thể được, bạn hãy cho Ca dao Mẹ biết nguồn của chú thích (tựa sách, tác giả, địa chỉ trang web, kinh nghiệm cá nhân...).
Nếu bạn có file hình ảnh để minh họa cho chú thích này, hãy gửi cho Ca dao Mẹ. Bạn có thể gửi cùng lúc tối đa 5 hình, dung lượng mỗi hình không vượt quá 5MB.