Chi tiết chú thích "Trâm"

Trâm

 1. Trâm
  Vật cài đầu của phụ nữ, vừa có tác dụng giữ cho tóc gọn gàng vừa là vật trang sức.

  Trâm cài đầu

  Trâm cài đầu

  Những nội dung có dùng chú thích này:

  Chữ rằng "Thiên võng khôi khôi"

Bình luận

Đóng góp phiên bản tốt hơn

Nếu chú thích này chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót, bạn hãy dành chút thời gian đóng góp cho Ca dao Mẹ một phiên bản tốt hơn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Nếu có thể được, bạn hãy cho Ca dao Mẹ biết nguồn của chú thích (tựa sách, tác giả, địa chỉ trang web, kinh nghiệm cá nhân...).
Nếu bạn có file hình ảnh để minh họa cho chú thích này, hãy gửi cho Ca dao Mẹ. Bạn có thể gửi cùng lúc tối đa 5 hình, dung lượng mỗi hình không vượt quá 5MB.