Chi tiết chú thích "Hà thành đầu độc"

Hà thành đầu độc

 1. Hà thành đầu độc
  Sự kiện đầu độc lính Pháp trong thành Hà Nội, đại bản doanh của chúng vào năm 1908, nằm trong kế hoạch phối hợp với phong trào khởi nghĩa của Đề Thám ở Yên Thế nhằm đánh chiếm Hà Nội và toàn bộ các tỉnh Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ.

  Những người liên quan đến vụ đầu độc bị Pháp gông cùm.

  Những người liên quan đến vụ đầu độc bị Pháp gông cùm.

  Thủ cấp của Dương Bé, Tư Bình và Đội Nhân bị xử trảm ngày 8/7/1908 trong vụ "Hà Thành đầu độc"

  Thủ cấp của Dương Bé, Tư Bình và Đội Nhân bị xử trảm ngày 8/7/1908 trong vụ "Hà Thành đầu độc"

  Xem thêm trên Wikipedia, Tuổi Trẻbáo Pháp Luật Xã Hội.

  Những nội dung có dùng chú thích này:

  Vè Hà thành đầu độc

Bình luận

Đóng góp phiên bản tốt hơn

Nếu chú thích này chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót, bạn hãy dành chút thời gian đóng góp cho Ca dao Mẹ một phiên bản tốt hơn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Nếu có thể được, bạn hãy cho Ca dao Mẹ biết nguồn của chú thích (tựa sách, tác giả, địa chỉ trang web, kinh nghiệm cá nhân...).
Nếu bạn có file hình ảnh để minh họa cho chú thích này, hãy gửi cho Ca dao Mẹ. Bạn có thể gửi cùng lúc tối đa 5 hình, dung lượng mỗi hình không vượt quá 5MB.