Chi tiết chú thích "Sắc không"

Sắc không

  1. Sắc không
    Sắc là những vật thể hiện hữu có màu sắc, hình thể, có thể cảm nhận được. Không là mặt đối lập của sắc. Những câu "Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc" (sắc không khác không, không không khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc), hoặc "sắc sắc không không" là những triết lí của Phật giáo, theo đó mọi thứ trên đời đều chỉ có ý nghĩa tương đối, vạn vật đều biến đổi.

    Những nội dung có dùng chú thích này:

    Cô mơ cô mận cô đào

Bình luận

Đóng góp phiên bản tốt hơn

Nếu chú thích này chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót, bạn hãy dành chút thời gian đóng góp cho Ca dao Mẹ một phiên bản tốt hơn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Nếu có thể được, bạn hãy cho Ca dao Mẹ biết nguồn của chú thích (tựa sách, tác giả, địa chỉ trang web, kinh nghiệm cá nhân...).
Nếu bạn có file hình ảnh để minh họa cho chú thích này, hãy gửi cho Ca dao Mẹ. Bạn có thể gửi cùng lúc tối đa 5 hình, dung lượng mỗi hình không vượt quá 5MB.